Транспортування радіоактивних речовин

Транспортування радіоактивних речовин

Радіоактивні речовини та вироби, що випромінюють радіацію, відносяться до категорії найнебезпечніших вантажів, транспортування яких пов'язане з підвищеним ризиком для здоров'я та життя не тільки водія, а й також для навколишнього середовища. Зокрема трьох типів випромінення, які виділяють радіоактивні речовини й опроміненні предмети, їм дуже часто властива легкозаймистість, вибухонебезпечність, а також здатність визивати коррозію металів, що може стати причиною розгерметизації ємкостей, в яких вони перевозяться.

В разі аварії такі вантажі можуть стати причиною зараження грунту, води, кисню, а також можуть спровокувати важкі хвороби у перебуваючих поблизу людей, які у більшості випадках призводять до смерті. Тому заходи безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин — це цілий комплекс процедур, спрямованних на те, щоб повністю запобігти можливому витоку радіації.

В першу чергу, усі запитання, пов'язанні з транспортуванням радіоактиних вантажів, вирішуються на державному рівні та контролюються Міжнародним агентством з атомної енергетики (МАГАТЕ), спеціалісти якої надають консультаційну допогу з вибору маршрутів та заходів безпеки. Перед тим, як прийняти рішення стосовно перевезення радіоактивних речовин, визначається допустимий рівень радіації, який може потрапити в навколишне середовище під час транспортування. Після цього обирається тип упаковки, що відповідає тому чи іншому виду радіоактивного вантажу, на який в обов'язковому порядку наноситься спеціальне маркування та попереджуюча інформація. Крім того, відповідальні за перевезення радіоактивних вантажів спеціалісти повинні визначити максимально можливу кількість радіоактивних виробів та речовин, які можливо транспортувати однією партією.

Вимоги щодо упаковки радіоактивних вантажів висуваються доволі жорсткі. Окрім того, що вона повинна бути виготовленна із спеціальних матеріалів, здатних стримувати альфа-, бета- та гамма-випромінювання, к таким матеріалам відносяться бетон та свинець, в разі аварії така упаковка не повинна розгерметизуватися.

Що стосовно автомобілів, які перевозять радіоактивні речовини, то вони в обов'язковому порядку забезпечуються відповідними табличками, що інформують о характері вантажу та можливій небезпеці, яка може загрожувати всім навколишнім в разі надзвичайної ситуації.