Інкотермс. Incoterms. EXW, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DE

Наміром Інкотермс являється розроблення зведення міжнародних правил тлумачення найбільш часто зустрічаючихся в зовнішній торгівлі термінів. Тим самим невпевненність в різноманітному тлумаченні подібних термінів в окремих країнах може бути зведена до нуля чи в значній мірі зменшена.

Дуже часто сторонам контракту невідомі відмінності у торгівельній практиці в їх відповідних країнах. Це призводить до непорозумінь, суперечок та скарг до суду, а також втрату часу та грошей. Для вирішення подібних проблем Міжнародна торгівельна палата вперше в 1936 р. опублікувала міжнародні правила тлумачення торгівельих термінів, відомих як Інкотермс 1936. Доповнення та зміни вносились й в 1953, 1967, 1976, 1980 та в 1990 р. з наміром приведення правил у відповідність з діючою міжнародною торгівельною практикою.

ExWorks (EXW) З заводу

Термін «З заводу» означає, що продавець виконує свої обов'язки стосовно поставки, коли він передає товар у розпорядження покупців на своєму підприємстві (заводі, фабриці, складі тощо). Взагалі, він не відповідає за завантаження товару до траспортного засобу, що надає покупець, а також за митне очищення товару для ввезення, якщо не узгоджено інше, покупець несе усі збитки й ризики пов'язані з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Таким чином, данний термін наділяє продавця мінімальними обов'язками. Він не застосовується, якщо покупець не здатен здійснити сам чи забезпечити виконання експортних формальностей. В данному випадку повинен використовуватись термін FCA.

Free Carrier (FCA) Франко перевізник

Термін «Франко перевізник» означає, що продавець вважається виконавшим свої обов'язки стосовно поставки товару, що пройшов митне очищення для ввезення, з моменту передачі його у розпорядження перевізника в узгодженному пункті. При відсутності вказань покупця стосовно такого пункту, продавець має право визначити такий пункт самостійно серед ряду подібних пунктів, де перевізник приймає товар у своє розпорядження. В тих випадках, коли згідно комерційної практики для укладання договору перевезення необхідна співпраця продавця (при перевезенні товару повітряним чи залізничним транспортом), він може діяти в таких випадках за рахунок та на ризик покупця.

Даний термін може бути використанний під час здійснення перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішанні перевезення.

Перевізник визначає будь-яку особу, яка опираючись на договір перевезення зобов'язується здійснити чи забезпечити перевезення товару залізничним шляхом, автомобільним, повітрянним, морським чи внутрішнім водним транспортом або в змішанному перевезенні. Якщо покупець доручає продавцю поставити товар особі, що не являється перевізником, наприклад, експедитору, вважається що продавець виконав свої обов'язки стосовно поставки товару з моменту передачі його на зберігання данній особі.

Транспортний термінал означає залізничну станцію, причал, контейнерний термінал чи подвір'я, пункт з прийняття різноманітних видів вантажу, тобто будь-яких контейнерів чи/або піддонів, незалежно від використання ISO, трейлерів, причепів, обладнання по типу pо-ро, igloos, що використовують різні транспортні засоби.

Free Alongside Ship (FAS) Вільно вздовж борту судна

Вільно вздовж борту судна означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов'язання стосовно поставки, коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі чи на ліхтерах в узгодженному пункті розвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець повинен нести всі збитки і ризики загибелі чи псування товару. За умовами ФАС (FAS) на покупця лягає відповідальність з митного очищення товару для вивозу. Данний термін не слід вживати, коли покупець не в змозі забезпечити виконання митних формальностей.

Free on Board (FOB) Вільно на борту

«Вільно на борту» означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов'язання стосовно поставки з моменту переходу товару крізь поручні судна в порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець повинен нести всі витрати й ризики загибелі чи ушкодження товару. За умовами FOB на покупця лягає обов'язок з очищення товару від стягнень для його експорту.

Даний термін може бути примінений лише для морських контейнерних перевезень. В разі, коли момент переходу товару крізь поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезенні на умовах ролл-он чи ролл-офф або при контейнерних перевезеннях, більш доречне використання терміну FAS.

Cost & Freight (CFR) Вартість та фрахт

«Вартість та фрахт» означає, що продавець зобов'язанний сплатити витрати та фрахт, необхідні для поставки товару в зазначенний порт, однак ризик втрати чи ушкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить з продавця на покупця в момент переходу товару крізь поручні судна у порту відвантаження. За умовами CFR на продавця лягає відповідальність з очищення товару від стягнень для його вивозу.

Даний термін може вживатися лише при перевезенні товару морським чи внутрішнім водяним транспортом. В разі, коли момент переходу товару крізь поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезенні на умовах ролл-он чи ролл-офф, або при перевезенні у контейнерах, більш доречно використання терміну СРТ.

Cost, Insurance & Freight (CIF) Вартість, страхування та фрахт

«Вартість, страхування, фрахт» означає, що продавець несе ті ж самі обов'язки, що й згідно умов CFR, однак не повинен забезпечувати морське страхування від ризику загибелі чи ушкодження товару під час перевезення, продавець заключає договір страхування й виплачує страхувальнику страхову премію.

Покупець повинен прийняти до уваги, що згідно умов CIF від продавця потребується лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.

Даний термін може бути використаний лише при перевезенні товару морським чи внутрішнім водним транспортом. В разі, коли момент переходу товару крізь поручні судна не має практичного значення, наприклад, під час перевезення на умовах ролл-он чи ролл-офф, або при перевезенні у контейнерах більш доречно використання терміну CIP.

Carriage Paid To (CPT) Перевезення сплачене до

«Перевезення сплачене до» означає, що продавець сплачує фрахт за перевезення товару до вказанного місця призначення.

Ризик загибелі чи ушкодження товару, а також будь-якого збільшення утримань, що виникають після передачі товару перевізчику, переходить з продавця на покупця, коли товар передано у розпорядження перевізчика.

Перевізчик означає будь-яку особу, яка згідно договору перевезення зобов'язана здійснити перевезення чи організувати перевезення морським або повітряним шляхом, залізничним чи автомобільним транспортом, по внутрішніх водних лініях чи змішаному перевезенні.

При здійсненні перевезення кількома перевізниками в узгодженному напрямку, ризик загибелі чи ушкодження переходить, коли товар передано у розпорядження першого перевізчика.

Згідно терміну СТР, в обов'язки продавця входить здійснення необхідного для вивозу митного очищення товару.

Даний термін може використовуватись для усіх видів перевезення, включаючи змішанні перевезення.

Carriage & Insurance Paid To (CIP) Перевізна плата та страхування сплачені до

«Перевізна плата та страхування сплачені до» означає, що продавець несе ті ж самі обов'язки, що й згідно терміну СРТ, но з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити транспортне страхування від ризиків загибелі чи ушкодження товару під час перевезення. Продавець заключає договір страхування чи сплачує страхову премію. Покупець повинен прийняти до уваги, що згідно терміну СІР від продавця потребується лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.

Згідно даним вимогам, продавець зобов'язан забезпечити митне очищення товару для експорту. Даний термін може бути використанний при перевезенні товару будь-яким видом траснопорту, включаючи змішані перевезення.

Delivered At Frontier (DAF) Поставка до кордону

«Поставка до кордону» означає, що обов'язки з поставки вважаються виконаними, коли товар, очищенний від стягнень для вивозу, прибуває до вказанного пункту чи місця на кордоні, однак до потрапляння товару на митний кордон приймаючої країни. Під терміном кордон розуміється будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому  в даних умовах дуже важливе точне визначення кордону шляхом вказання конкретного пункту чи місця.

Даний термін розраховано на використання головним чином при залізничному перевезенні чи автомобільним транспортом, проте він може бути використаний й при будь-якому іншому засобі перевезення товару.

Delivered Ex-Ship (DES) Поставка з судна

«Поставка з судна» означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов'язання стосовно поставки товару з моменту надання неочищенного від митних стягнень при ввезенні товару у розпорядження покупця в узгодженному порту. Усі витрати й ризики з доставки товару в узгодженний порт призначення несе продавець.

Даний термін може використовуватись тільки при перевезенні товару морським транспортом чи внутрішнім водним транспортом.

Delivered Ex-Quay (DEQ) Поставка з пристані

«Поставка з пристані (зі сплатою стягнень)» означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов'язання стосовно поставки товару з моменту надання очищенного від митних стягнень при ввезенні товару у розпорядження покупця на пристані (причалі) в узгодженному порту. Всі витрати та ризики, включаючи сплату податків, стягнень та інших зборів, з поставки товару в узгоджене місце несе продавець.

Даний термін не може вживатись, якщо продавець не в змозі отримати імпортну ліцензію.

Якщо між сторонами буде узгоджено, що митне очищення ввозимого товару та сплата пов'язаних з цим стягнень лягає на покупця, то замість слів «зі сплатою стягнень» слід писати «без сплати стягнень».

Якщо сторонами було досягнуто угоди про виключення з обов'язків продавця сплати, деяких пов'язаних з імпортом витрат (таких як податок на додану вартість — VAT), то це повинно бути прямо вказано шляхом додання відповідних слів, наприклад:

«Поставка з пристані, без сплати VAT, найменування порту призначення».

Даний термін може використовуватись при перевезенні товару морським шляхом чи внутрішнім водним транспортом.

Delivered Duty Unpaid (DDU) Поставка без сплати стягнень

«Поставка без сплати стягнень (найменування пункту призначення)» означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов'язання з моменту доставки товару в узгодженний пункт в країні ввезення. Продавець повинен нести збитки зі сплати всіх пов'язаних з цим витрат й нести всі ризики, що розповсюджуються на товар (виключаючи сплату податків, при ввезенні товару), а також усі витрати й ризики, в зв'язку з виконанням митних формальностей.

При невиконанні покупцем вчасно обов'язків з очищення товару при ввезені на нього лягають всі додаткові витрати й він несе всі додаткові ризики.

Якщо між сторонами буде узгоджено, що митне очищення лягає на продавця й він несе пов'язані з цим витрати й ризики, то це повинно бути прямо вказано шляхом додання відповідних слів.

Якщо між сторонами буде узгоджено, що сплата стягнених в зв'язку з возміщенням витрат (наприклад, податку на додану вартість, VAT), лягає на продавця, то це повинно бути прямо вказано шляхом додання відповідних слів: «Поставка без сплати стягнень, з оплатою VAT (узгодженний пункт призначення)».

Даний термін може використовуватись незалежно від способу перевезення товару.

Delivered Duty Paid (DDP) Поставка зі сплатою стягнень

«Поставка зі сплатою стягнень» означає, що продавець вважається виконавшим свої зобов'язання з моменту надання товару в узгодженому пункті в країні ввезення. Продавець несе всі ризики й витрати, пов'язані із ввезенням товару, включаючи сплату податків, стягнень та інших зборів, що стягуються при ввезенні товарів. В той час як термін «З заводу» наділяє продавця мінімальними обов'язками, термін «Поставка зі сплатою стягнень» розуміє максимальні зобов'язання продавця.

Даний термін не може використовуватись, якщо продавець не може забезпечити отримання імпортної ліцензії.

Якщо між сторонами узгоджено, що на покупця лягають обов'язки з митного очищення ввозимого товару й сплати відповідних стягнень, слід використовувати термін DDU.

Якщо між сторонами узгоджено, що сплата деяких стягуємих у зв'язку із ввезенням витрат (наприклад, податку на додану вартість, VAT), лягає на продавця, то це повинно бути вказано шляхом додання відповідних слів: «Поставка зі сплатою стягнень, без сплати VAT, (узгоджений пункт призначення)».

Даний термін може використовуватись незалежно від способу перевезення товару.